Sponsorer & samarbeten

Lund Choral Festival arrangeras vartannat år av Musik i Syd med stöd av Lunds kommun.

Lund Choral Festival har av European Festivals Association tilldelats utmärkelsen EFFE Label 2017-2018  vilket innebär att vi uppfyller EFA:s kriterier om bland annat hög konstnärlig kvalitet och att festivalen har en betydande förankring i det lokala, nationella och internationella planet. Juryns motivering lyder i sin helhet: The leading choral festival in a country where choral music is the most popular free time activity. Excellent festival in its kind, good international appeal.

Lund Choral Festival ingår i Musik i Syds satsning Five Star Festivals

Akademiska Kördagar 2017 arrangerar Musik i Syd tillsammans med Körcentrum Syd, som är en centrumbildning vid Lunds universitet. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade: Lunds Universitet med Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Malmö högskola, Malmö Opera, Musik i Syd samt Svenska kyrkan.

Akademiska kördagar 2017 genomförs med stöd av Lunds kommun och Sparbanksstiftelsen Finn samt Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet och i samarbete med Lunds Allhelgonaförsamling och Lunds Domkyrkoförsamling.

 

 

""     ""

""        ""

 

""         ""

EFFE         ""