Lund Choral Festival

Lund Choral Festival är en biennal som nästa gång genomförs i oktober 2018.

För 2017 planerar vi för den något mindre ”mellanårsfestivalen” som vi tidigare benämnt Kördagar i Lund. För att uppmärksamma 350-årsjubilerande Lunds Universitet kommer vi under vecka 42 och i samarbete med Körcentrum Syd att arrangera vad vi i år valt att kalla Akademiska kördagar med fokus på körer med anknytning till musikhögskolor och konservatorier. Mer information följer!

Här nedan och bakom fliken ”Om festivalen” finns material samlat från föregående år.

Filmer från festivalen 2014 finns att se på Musik i Syd Channel.

 

Bläddra i 2016 års programbok här:

Ladda ner programmet som pdf här