Kördagar i Lund ställer inte in, vi ställer om …
… och blir en nästan helt igenom digital festival i år!

Det är ingen slump att ”special” rimmar på ”digital”, för det är i stort sett så mötet får ske mellan körerna och deras publik, via dataskärmen. Konserterna  ges i Domkyrkan där de kan upplevas fysiskt (ej fredag) av ett begränsat antal personer* men också digitalt då de direktsänds här på hemsidanSändningarna av lunchkonserterna samt lördagens eftermiddagskonsert kan ses på storbildsskärm på Magle Konserthus (Magle stora kyrkogata 4), insläpp 30 min. före konsertstart, max 50 personer i lokalen samt måndag-torsdag i Hörsalen, Domkyrkoforum, max 20 pers

Samtliga konserter och seminarier har fri entré.

* Domkyrkan tar under rådande förhållanden max 50 personer inkl. ensemblen och personal på plats.

ARTE VOKALENSEMBLE

Kördagar i Lund Special inleds av Arte Vokalensemble, en tämligen nystartad kör bestående av sångare som alla har yrkesutbildning i musik. Ensemblens huvudinriktning är sakral västerländsk konstmusik och första konserten hölls i september 2018.  

Programmet inleds med en vänlig och innerlig bön om förbarmande, klädd i Schuberts ungdomliga, upplyftande och pastorala musik, och avslutas med en tonsättning av den dikt som givit konserten dess rubrik,Den ljuva lust till sång, passande i dessa tider då många saker i vår tillvaro sätts på sin spets.

MÅNDAG 12 OKTOBER KL. 12.00

KORALLERNA

Damkören Korallerna är en ung, framgångsrik damkör och ett välkänt inslag i Lunds sång¬- och musikliv sedan den grundades år 1978 av Eva Svanholm Bohlin. Kören leds sedan år 2012 av Linda Alexandersson som arbetar som dirigent och frilansande tonsättare. Repertoaren är blandad: klassisk och modern, profan och sakral. Kören hörs ofta i Lunds domkyrka, men också i många andra sammanhang, och har en lång internationell tävlingstradition. Korallerna strävar efter att hålla hög musikalisk standard och att ständigt utvecklas som ensemble. Detta tillsammans med ambitionen att skapa en härlig gemenskap för körens sångare.

Dagens konsert tar oss med ut på havet och vi möter kompositioner av bl.a Vaughan Williams och Schumann. Vattenmotiven blandas med sånger om Havets Stjärna, vår Madonna över böljorna: Jungfru Maria.

TISDAG 13 OKTOBER KL. 12.00

PETRI SÅNGARE

Petri Sångare är en kammarkör med hemvist i Malmö St Petri kyrka. Kören leds av dirigenten Alexander Einarsson och har en bred repertoar, med fokus på nutida västerländsk konstmusik. Petri Sångares främsta genre är a capellamusik, men kören framför även regelbundet standardverk från 1700- och 1800-talen och då i samarbete med Malmöregionens ledande musiker.

Nationella medier har uppmärksammat Petri Sångare och kören har flera gånger framträtt i SVT och TV4. Nämnas kan exempelvis öppningsakten i finalen av Eurovision Song Contest 2013. Petri Sångare har även gjort flera liveframträdanden i Sveriges Radio P2, samt i Danska Radion.

ONSDAG 14 OKTOBER KL. 12.00

SVANHOLM SINGERS

Lundakören Svanholm Singers har etablerat sig som en av Sveriges mest framstående manskörer. Med ett starkt uttryck skapar tjugo unga, välslipade mansröster en banbrytande ljudbild. Genom precis intonation och dynamisk klang öppnar Svanholm Singers nya dimensioner i körmusikens värld. Sedan starten 1998 har kören genomfört fem konsertturnéer i Japan, vunnit flertalet tävlingar i Europa, släppt sju skivor och givit publiken en ny bild av hur körsång kan glädja, engagera och beröra.

Under kördagarna hyllar Svanholm Singers årstiden med en svit höstsånger tonsatta av Tormis, Palmgren och Lundvik. Ni kommer också få höra axplock från föreställningen ”Mandom, mod och morske män” och från den levande installationen ”Den inre cirkeln”.

TORSDAG 15 OKTOBER KL. 12.00

KRAFTER I RÖRELSE

10.00 – 11.30 Hörsalen, Domkyrkoforum för föranmälda

Seminarium: Krafter i rörelse – körmusikaliskt seminarium (arr. Körcentrum Syd, Lunds universitet) medv. Michael Edgerton, Kjell Perder och Martina Tomner vars verk uruppförs kl 12.

Framtidsveckan planeras av LU Futura, som är Lunds universitets tankesmedja för tvärvetenskapligt arbete med angelägna framtidsfrågor. Hur ser en tonsättare på temat Krafter i rörelse? Den frågan sökte Körcentrum Syd svar på och beställde nya körverk av Martina Tomner, Kjell Perder och Michael Edgerton. De har tagit sig an temat på olika sätt.  

12.00 Lunds Akademiska kör, Damkören vid Musikhögskolan i Malmö, Mixtus Cantus (OBS! ses endast digitalt + visning i Magle Konserthus)

 13.30 – 14.30 Hörsalen, Domkyrkoforum (endast föranmälda) 

Seminarium: Konst som framtidskraft (arr. LU Futura) medv. Lena Sjöstrand (Domkyrkokaplan), Patrick Amsellen (Skissernas museum), Sanne Krogh-Groth (Ljudmiljöcentrum) samt vicerektor Bo Ahrén 

FREDAG 16 OKTOBER 

DOMKYRKANS LÖRDAGSKONSERT

Susannah Carlsson, orgel

LÖRDAG 17 OKTOBER KL. 10.00

VOS

VOS bildades 2015 under namnet Malmö Live Vokalensemble av Sofia Söderberg som hade dirigentuppdraget till och med april 2018. VOS är i sin fullständiga uppställning en blandad kör med 24 sångare. Kören startade som en satsning i Malmö Live Konserthus regi. Idag har ensemblen ett bredare verksamhetsområde och har inlett samarbete med Lunds domkyrka samtidigt som relationen till Malmö Live resulterar i flera projekt tillsammans med Malmö Symfoniorkester. Namnet står för Voices Of Scandinavia vilket speglar körens klangideal, den skira och raka skandinaviska klang som blivit omtalad i körkretsar världen över.

Sedan april 2018 är domkyrkoorganisten Robert Bennesh dirigent och konstnärlig ledare för VOS. Susannah Carlsson är biträdande domkyrkoorganist i Lunds domkyrka.

LÖRDAG 17 OKTOBER KL. 12.00

LUNDS VOKALENSEMBLE

Lunds Vokalensemble är en blandad kör med drygt 30 sångare, som alla har en stor kärlek till körmusik och en stark vilja att förmedla känslor och uttryck genom musiken. Allt sedan starten 1990 har kören arbetat med en mycket bred repertoar, från renässansmusik till helt nyskrivna verk. Kören beställer regelbundet nyskriven musik, de senaste åren av bl.a. Jacob Mühlrad och Anna-Lena Laurin. Körens grundläggande rena, transparenta och homogena klang som utvecklades under tidigare dirigenten Ingemar Månsson är fortfarande ett kännemärke, men sedan Martin Arpåker tog över kören 2017 har dynamiken utvecklats ytterligare och uttrycket breddats. Sydsvenskans Alexander Agrell berömde i en recension våren 2019 körens ”varma och fulla klang, den fina balansen mellan stämmorna, den plastiska fraseringen och förmågan att nyansera inuti fraserna och texterna”.

2020 är det 30 år sedan Lunds Vokalensemble bildades och programmet för denna jubileumskonsert gör nedslag i några verk som varit särskilt viktiga för kören.

OBS! Endast digital visning av konserten. Ingen publik på plats i Domkyrkan.

LÖRDAG 17 OKTOBER KL. 17.00

Programmet i korthet

Samtliga konserter och seminarier har fri entré.

Måndag 12/10 

12.00-12.45 Arte vokalensemble

Tisdag 13/10 

12.00-12.45 Korallerna 

Onsdag14/10 

12.00-12.45 Petri Sångare 

Torsdag 15/10 

12.00-12.45 Svanholm Singers 

Fredag 16/10 

10.00 – 11.30 Hörsalen, Domkyrkoforum (endast föranmälda, för övriga digital visning)
Seminarium: Krafter i rörelse – körmusikaliskt seminarium (arr. Körcentrum Syd, Lunds universitet) medv. Michael Edgerton, Kjell Perder och Martina Tomner vars verk uruppförs kl 12. För anmälan till seminariet maila  maria.videll@korcentrumsyd.lu.se

Hur ser en tonsättare på Framtidsveckans tema Krafter i rörelse? Den frågan sökte Körcentrum Syd svar på och beställde nya körverk av Michael Edgerton, Kjell Perder och Martina Tomner. Du har möjlighet att träffa och lyssna på tonsättarna när de berättar om de nyskrivna körverken som skapats på temat. Moderator är Ulrika Emanuelsson. Samtalet med Michael Edgerton sker på engelska, och de övriga på svenska.

12.00-12.45 Lunds akademiska körDamkören vid Musikhögskolan i MalmöMixtus Cantus (endast digitalt + Magle) Konserten är förinspelad och kan endast ses på webben eller storbild.

13.30 – 14.30 Hörsalen, Domkyrkoforum (endast föranmälda, för övriga digital visning) 
Seminarium: Konst som framtidskraft (arr. LU Futura) medv. Lena Sjöstrand (Domkyrkokaplan), Patrick Amsellen (Skissernas museum), Sanne Krogh-Groth (Ljudmiljöcentrum) samt vicerektor Bo Ahrén 

Johannes Stripple och Karin Johansson från tankesmedjan LU Futura är moderatorer för Framtidsveckans avslutande panel, där perspektivet vidgas mot frågor kring konstens roll i samhället och framtiden. Till exempel: Vad betyder konst i tider av kris? Hur kan konst och konstnärliga uttryck ge och skapa utrymmen för hopp, interaktion och framtidstro? Hur ser utblickar och framtidsperspektiv ut på detta område?

Obs. Seminariet är fulltecknat och kan endast ses på webben eller på storbild i Magle Konserthus

Lördag 17/10 

10.00 Domkyrkans lördagskonsert: Susannah Carlsson, orgel (streamas ej) 

12.00-12.45 VOS 

17.00-18.00 Lunds Vokalensemble 
OBS! Endast digital visning av konserten. Ingen publik på plats i Domkyrkan.

  

”Kör är skitviktigt. Och hälsosamt. Och roligt. Sjunger du inte redan i kör ska du genast börja. Jag menar det!” Rickard Söderberg