Vad händer 2015?

Under ”mellanåret” 2015 planerar vi att upprepa det vi för två år sedan kallade Efterklang och försmak – Kördagar i Lund 12-18 oktober. Mer info kommer under våren!