Lund Choral Festival – Sveriges största körfestival!

(2014-04-15)
Anmälningstiden att vara med i Galakören är nu över och intresset att vara med har varit rekordstort! Sopran- och altstämmorna är fulltaliga och vi kommer tyvärr inte ha möjlighet att ta emot några efteranmälningar.

Vi behöver dock fortfarande tenorer och basar och de som vill efteranmäla sig till dessa stämmor ombeds ta kontakt direkt med festivalkansliet!
Vi tackar alla körer/körsångare som anmält sig att vara med!

Gerd och Maria

(2014-03-10)
Nu har inbjudningar om att vara med i festivalens galakör gått ut till körerna. Har vi missat någon? Kontakta oss då genast! Övrig planering pågår för fullt och allteftersom berättar vi mer :-)

(2014-01-07)
13-19 oktober 2014 är det dags igen!  Då samlar vi det bästa från världens körscener för den femte upplagan av Lund Choral Festival! Med konserter från lunch till sena kvällen, från den intimaste stämsång till Galakonsert med stor orkester och hundrahövdad kör, och med barnens egen föreställning SjungGung.

Efterhand som programmet blir klart släpper vi nyheter här på hemsidan. Vem blir årets festivalartist? Vilka körer och artister kommer? När släpper vi biljetterna? etc. Alla frågor får sina svar under våren!

Gerd Román Hall och Maria Videll, Musik i Syd