Vad händer 2015?

I väntan på nästa stora Lund Choral Festival (2016) planerar vi för Kördagar i Lund 12-18 oktober 2015, en vecka med ett något mindre utbud och med betoning på det lokala körlivet.

Mer info kommer under våren!