Tidigare festivaler

Den första festivalen genomfördes 2006 och har sedan dess återkommit i oktober månad vartannat år, nu senast 2014. Mer information om tidigare festivaler hittar du här i undermenyerna.