Tidigare festivaler

Den första festivalen genomfördes 2006 och har sedan dess återkommit i oktober månad vartannat år, nu senast 2016. Mer information om tidigare festivaler hittar du i undermenyerna.