Kördagar i Lund 2013

Efterklang och Försmak!

För att möta efterfrågan från publik och kör arrangerade Musik i Syd  Kördagar i Lund under mellanåret 2013 – som en efterklang till festivalen 2012 och som försmak till 2014. Fjorton konserter, Sing-Along, två musikmässor, ett seminarium och nästan 4500 i publiken. Lunds Kördagar överraskade!

Med lokala körer har Kördagar i Lund presenterat ett varierat utbud på samma höga nivå som vid den stora körfestivalen. Programinnehållet med konserter, seminarium och Sing-Along har sträckt sig från tidig renässansmusik till uruppföranden av lokala tonsättare. Körerna i Lund befinner sig på en nationellt sett mycket hög nivå.

Medverkande körer och artister:

Schola Lundensis
Spontankören
Korallerna
Absalon
Svanholm Singers
Rejoice Gospel
Lunds Domkyrkas Koralkör
Ostrochorus
Palaestra Vokalensemble
Kulturskolan Lund
Carolinae Damkör
Dalby Kammarkör
Koritsia
Come Together – Allhelgona Motettkör, Nils Landgren, Pernilla Andersson, Jan Lundgren, Göran Söllscher och Krogerkvartetten