Kontakt

Festivalkansli: Drottensgatan 2, 222 23 Lund
Faktureringsadress: Musik i Syd, Kanalgatan 30, 291 34 Kristianstad

Producent Lund Choral Festival

Gerd Román Hall
Telefon 0709-28 58 90
gerd.romanhall@musikisyd.se