15 OKT.  10.00
Domkyrkoforum

Fri entré

FOTO: News Øresund – Johan Wessman

Program

10:00 Ljudmiljöcentrum bjuder på kaffe med dopp
10:30 Staffan Storm: Att komponera för kör – några nedslag i historien
11:00 Sten Ternström: Körröst och rumsakustik
11:45 vi promenerar över gården till Domkyrkan
12:00-12:45 Konsert: Arte Vokalensemble framför bl a 100-årsjubilerande Leonard Bernsteins Chichester Psalms för gossopran, kör, orgel, harpa och slagverk. Dirigent Poul Emborg.

Seminarium

Med Staffan Storm och Sten Ternström

BÖRJA FESTIVALVECKAN MED TVÅ SPÄNNANDE KÖRFÖRELÄSNINGAR!

I samband med öppningskonserten av Lund Choral Festival måndag 15 oktober arrangerar Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet ett kort förmiddagsseminarium med köranknytning i Domkyrkoforum!
Föranmälan är inte nödvändigt, men den som vill försäkra sig om en plats i Domkyrkoforum anmäler sig till Ljudmiljöcentrum genom att maila till projektledare@ljudcentrum.lu.se. Ange seminariedatum 15/10 i ämnesrutan.


ATT KOMPONERA FÖR KÖR – NÅGRA NEDSLAG I HISTORIEN

Staffan Storm är tonsättare och lektor i musikteori och komposition vid Musikhögskolan i Malmö.
Han har studerat musikvetenskap och historia vid Lunds universitet. Mellan 1986 och 1992 studerade han komposition och musikteori vid Musikhögskolan i Malmö.

Staffan undervisar sedan många år i komposition och olika musikteoriämnen vid Musikhögskolan. Som tonsättare har han en omfattande verkförteckning bakom sig, allt från solo-, kammar- och körmusik till stora orkesterverk. Bland hans senaste verk kan nämnas ”Nachtregen” för Erik Westbergs Vokalensemble, ett verk som också framförs under Körfestivalen, och symfonin ”Persistence of Memory” som uruppförs av Malmö SymfoniOrkester i april 2019.

Staffan kommer att göra några nedslag i körkomponerandets historia med bland annat aspekter på rum och teknik.


KÖRRÖST OCH RUMSAKUSTIK

Sten Ternström är professor i musikakustik, med en civ.ing. i elektroteknik i botten. Han doktorerade på körsångens akustik 1989, och har sedan dess återvänt till ämnet i flera omgångar. Han undervisar i akustik, ljud och musik, mest för teknologerna på Kungliga Tekniska Högskolan, men också som föredragshållare i körkretsar. Sten forskar mestadels kring röstmodellering och röstmätning i flera stora projekt. Han har sjungit i kör sedan tonåren, och har också skrivit och arrangerat musik för kör.

 Sten kommer att tala om hur rummets akustiska egenskaper och körens uppställning påverkar vad publiken hör och hur sångarna sjunger. Det har att göra med så vitt skilda ting som efterklangstiden, röstens riktverkan, hur man hör sin egen röst och hur tätt eller glest kören är uppställd. Hur gör man för att få bra medhörning inom kören, till exempel?


Läs mer om Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet på https://www.ljudcentrum.lu.se/