För 2018 år festival planerar vi, förutom spännande gästspel från när och fjärran, de traditionsenliga lunchkonserterna i Domkyrkan och after work-konserterna i Magle konserthus (alla med fri entré), en storkörskonsert i Allhelgonakyrkan med Galakören, solister och musiker samt barnens egen körfestival SjungGung på Stadsteatern. Detaljinformation och kalendarium följer allteftersom bitarna faller på plats, håll ut!

”Kör är skitviktigt. Och hälsosamt. Och roligt. Sjunger du inte redan i kör ska du genast börja. Jag menar det!” Rickard Söderberg 

 

måndag 15 oktober

Programpunkt 2

tisdag 16 oktober

Programpunkt 2

onsdag 17 oktober

Programpunkt 2